Acces date personale

Informații TheSEO.ro

Dreptul de acces la datele personale joacă un rol important în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Pe de o parte, deoarece numai dreptul de acces permite persoanei vizate să exercite alte drepturi (cum ar fi rectificarea și ștergerea), pe de altă parte, deoarece o divulgare omisă sau incompletă este supusă amenzilor.

Compania noastră nu dorește să păstreze nici un fel de date înafara celor permise de utilizatorii theseo.ro.

Răspunsul cu privire la un drept de acces include două etape. În primul rând, o persoană specializată în acest domeniu trebuie să verifice dacă sunt procesate date personale ale persoanei care solicită informații. În orice caz, trebuie să raportați un rezultat pozitiv sau negativ, cu privire la aceste date.

Dreptul de acces include informații despre:

  • scopurile procesării,
  • categoriile de date cu caracter personal prelucrate,
  • destinatarii sau categoriile de destinatari,
  • durata planificată a stocării sau criteriile pentru definirea acestora,
  • informații despre drepturile persoanei vizate, cum ar fi rectificarea, ștergerea sau ștergerea restricționarea prelucrării,
  • dreptul de a prezenta obiecții,
  • instrucțiuni privind dreptul de a depune o plângere la autorități,
  • informații privind originea datelor, atât timp cât acestea nu au fost colectate de la persoana vizată în sine și orice existență a unei decizii automatizate, inclusiv procesul de profilare, cu informații semnificative despre logica implicată, precum și implicațiile și efectele intenționate ale unor astfel de proceduri.

Nu în ultimul rând, în cazul în care datele cu caracter personal sunt transmise unei țări terțe fără un nivel adecvat de protecție, persoanele vizate trebuie să fie informate cu privire la toate măsurile de siguranță adecvate care au fost luate.

Formular Acces Date Personale

[wpforms id=”11338″ title=”false” description=”false”]

Înapoi sus
Caută